vstup na stránky
  Nahota, erotika

.

Snažím se řešit důležitou existenční oblast. Nebylo snadné získat nějaké informace, ale něco vím, počítám s tím, že někdo mne opraví a někdo doplní. 
Víme všichni, že Adam s Evou chodili po ráji nazí a nijak to neřešili. Když to řešit začali, byl z toho nečekaně děsný malér. To lze vysvětlit tím, že už v té době mezi bohy působil nesmiřitelný konkurenční boj. To ostatně potvrzuje lidská historie i současný stav. Společnost je v přístupu k nahotě a erotice nesmiřitelně rozdělena, totalitní skupiny nahotu, erotiku a volný (mimomanželský) vztah pronásledují a trestají, naopak pohanské, antické vlivy a humanisté nahotu a erotiku podporují a využívají ve svých rituálech. Nahota a erotika je spojena s lidskou svobodou, lidská nesvoboda nám tuto oblast uzavírá. To lze přijmout jako východisko pro diskusi a další studium této oblasti. 
.    
.    
.
.
.

 

 

 

  

waudit