hetera-vstup
Měl jsem snahu dohnat ve svém životě vše zanedbané, co se týká lásky, erotiky, sexu, hedonismu, relaxace včetně spiritismu této oblasti.
Stránky jsem si tak psal spíše pro sebe, abych si mnohé ujasnil a našel souvislosti. Platí: jedni o sexu m
luví, druzí ho prožívají.
Hned, jak najdu
podmínky a partnerku, budu si užívat. Společnost rady nepotřebuje, zláště od mladých generací se budeme učit.